Auktoriserad Socionom och
Handledare i Psykosocialt arbete
 
 
 

Välkommen! 

Svårigheter uppstår  i möten mellan människor under livets olika skeden och i många olika situationer och sammanhang.
Det gäller både i privatlivet lika väl som i yrkeslivet, och speciellt när man arbetar med människor i utsatta positioner.

Händelser inträffar, tiden pågår och mycket förändras både inom och utom oss.
En del förhållanden kan vi påverka, andra inte alls. Det sammanhang vi befinner oss i innebär begränsningar men oftast också nya möjligheter för att nå balans mellan självständighet och samhörighet i viktiga relationer.
Ibland behöver vi hitta acceptans av våra unika personligheter eller utveckla andra sidor hos oss själva, sidor som inte kommit fram som vi egentligen förväntat oss eller önskat. Ibland behöver vi göra nya mer funktionella val för vad vi vill utsätta oss eller andra för.  Och därmed uppnå ökad emotionell balans i tillvaron. 

Ny förståelse av den egna utsattheten i olika sociala sammanhang kan ibland ge viktig ledning för att kunna se fler perspektiv på möjliga val och förhållningssätt - och därmed kunna uppnå ett ökat psykiskt välbefinnande och fungerande relationer.  
Att genom samtal kunna dela sina personliga reflektioner med någon annan person som man inte är känslomässigt bunden till och som har sekretess, blir ibland nödvändigt för att själv kunna upptäcka de egna unika möjliga vägarna mot en meningsfull förändring.

Det kan gälla både i yrkesliv eller privatliv, och ibland försvårar de varandra. Ibland räcker inte gamla förhållningssätt -  kanske  har sammanhang vi ingår i förändrats eller kanske har vår känslighet fördjupats.

 

– Det är omöjligt, sa Tvivlet
Det är farligt, sa Rädslan
Det är onödigt, sa Förnuftet
... Prova ändå... viskade Hjärtat...

Jag är socionom sedan 1976 och handledare i psykosocialt arbete med mångårig erfarenhet av arbete inom t.ex. Barn- och Ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri, Rehabilitering, Primärvård, Barnhabilitering, Skola, Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg inkl. Familjehemsvård samt Företagshälsovård.

Mina psykoterapeutiska vidareutbildningar inom modern utvecklingspsykologi och mångåriga erfarenhet av arbete med svåra psykosociala processer i livets olika skeden, innebär att jag har tydligt fokus på relationens betydelse för en trygg utveckling i både privata och professionella sammanhang.

Mitt specialintresse är "Barn som far illa" - anknytningsbrister och därmed tillitsproblematik, speciella sårbarhetsfaktorer, särskilda behov, funktionshinder, sociala och emotionella problem i det sociala samspelet  - ja all slags närhets-, självständighets- och beroendeproblematik - och allt vad dessa utvecklingsprocesser kan sätta igång hos både barn/ungdomar och vuxna.

Både i funktionen som professionell behandlare liksom i den egna funktionen som förälder, har man som hjälpsökande också sin egen sårbarhet som behöver hanteras med kompetens och genuin respektfullhet.

Min mottagning finns vid Järntorget i Örebro, ett par kvarter från Centralstationen, men jag reser också till arbetsgrupper och familjehem inom rimligt avstånd. 
 
VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon +4670 - 403 3085 
E-post   info@psykosocialt.se